OurMaNoMaYitTi.com

 

   

ค้นหา
OurMaNoMaYitTi.com เว็บบอร์ด ห้องงานบุญ โครงการสร้างรูปเหมือนพระรา ...
ดู: 1926|ตอบ: 9
go

โครงการสร้างรูปเหมือนพระราชพรหมยาน(หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)ใหญ่ที่สุดในโลก    

Rank: 5Rank: 5

โพสต์เมื่อ 2012-3-1 00:03 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย yune_ja21 เมื่อ 2012-3-3 23:47

โครงการสร้างรูปเหมือนพระราชพรหมยาน(หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)ใหญ่ที่สุดในโลก


ร่วมกันบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ในการร่วมสร้างหลวงพ่อฤาษีลิงดำใหญ่ที่สุดในโลก  เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ตอบแทนคุณพระศาสนา
และเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงคุณอันประเสริฐ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา


ขอเชิญลูกหลานและคณะศิษยานุศิษย์ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง
ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพร่วมสร้างรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ) ใหญ่ที่สุดในโลก
ขนาด ๙.๙ เมตร สูง ๑๑.๕ เมตร
วัดวีระโชติธรรมราม ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
เพื่อเป็นอริยะสังฆบูชาให้ประชาชนได้ระลึกนึกถึงในคุณความดีของท่านและกราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล


ประธานที่ปรึกษา
พระพรหมเวที วัดไตรมิตรวิทยาราม
พระพรหมสุธี วัดสระเกศ
พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)


ร่วมทำบุญได้ที่ วัดวีระโชติธรรมาราม ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐


โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุวินทวงศ์ ฉะเชิงเทรา


เลขที่บัญชี ๔๐๙-๒-๔๒๓๙๔-๓


ชื่อบัญชี พระครูวินัยธรองอาจ อาภากโร (กองทุนสร้างหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ)


โทร.๐๘๗-๕๑๔-๖๒๙๙, ๐๘๗-๙๒๒-๔๘๘๘:
        


วัตถุประสงค์


1. เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ตอบแทนคุณพระพุทธศาสนา และเพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา
2. เพื่อจัดให้เป็นสถานที่ศูนย์รวมจิตศรัทธาของพุทธศาสนิกชนและศิษยานุศิษย์ของพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง ในการสร้างสมบุญบารมีร่วมกันเพื่อจุดหมายปลายทาง นั่นคือ แดนพระนิพพาน เป็นสำคัญ
3.เพื่อจัดให้เป็นสถานที่รวบรวมประวัติบูรพาจารย์ต่างๆ รวมทั้งรวบรวมสิ่งของที่ระลึกที่เกี่ยวข้องกับพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง ให้คณะศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนที่สนใจได้มีแหล่งศึกษาเรียนรู้ และนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนตามหลักคำสอนของพุทธองค์ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่การดำเนินชีวิตของตนเองและสังคม


4.เพื่อจัดให้เป็นสถานที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่สนใจในการปฏิบัติธรรมเพื่อฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีความเพียรเพื่อความหลุดพ้นจากแดนเกิด มุ่งตรงสู่แดนพระนิพพานเป็นสำคัญ


5.เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการฝึกปฏิบัติตนดีแล้วนั้น ได้นำความรู้และความดีที่ตนได้รับเป็นประสบการณ์ นำไปเผยแผ่และสืบสานวัฒนธรรมประเพณี แนวทางวิถีพุทธ แก่ชนรุ่นหลังและผู้ที่สนใจในการปฏิบัติเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนาต่อไป


6.เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสร้างองค์จำลองรูปเหมือน พระราชพรหมยาน(หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง นั้นได้สั่งสมบุญบารมีตามกำลังศรัทธา เพื่อเป็นพุทธบูชา แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระอรหันต์ ทั้งหลาย และตอบแทนคุณครูบาอาจารย์ผู้เกื้อหนุน ระลึกในบุญคุณที่ได้สั่งสอนมาทุกภพทุกชาติ มิขาดหาย

ไฟล์แนบ: คุณจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถดูและดาวน์โหลดไฟล์แนบได้ หากยังไม่มีแอคเคานต์หรือยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณาสมัครสมาชิก

แสดงความคิดเห็น

Me_myself  อนุโมทนาด้วยค่ะ  โพสต์เมื่อ 2012-3-1 14:56
อัตตานา โจทยตานัง จงกล่าวโทษโจทย์ความผิดตัวเองไว้เสมอ

Rank: 8Rank: 8

โพสต์เมื่อ 2012-3-1 14:56 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
เมื่อวานพี่นกกับสาว ทำบุญไปแล้ว 100 บาทค่ะ

แสดงความคิดเห็น

jiraya-know  ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะครับ  โพสต์เมื่อ 2012-3-28 09:00
tuk  สาธุ..ขออนุโมทนาด้วยค่ะ  โพสต์เมื่อ 2012-3-28 07:41
Kook  ขออนุโมทนาครับ  โพสต์เมื่อ 2012-3-19 00:47
titapoonyo  อนุโมทนาบุญด้วยขอรับ  โพสต์เมื่อ 2012-3-3 21:37
kimura76  อนุโมทนาครับ  โพสต์เมื่อ 2012-3-2 22:59
มโนมยิทธิเป็นเรื่องรู้ได้เฉพาะตน โปรดอย่าเชื่อในทันทีตามกฏกาลามสูตร โปรดใช้ปัญญาพิจารณาในการอ่าน
-------------------------------------------------
นิพพานัง ปรมัง สุขขัง

Rank: 5Rank: 5

โพสต์เมื่อ 2012-3-2 19:30 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย benbenzajeed เมื่อ 2012-3-2 19:45

วันนี้ (2-3-55 เวลา 19:21) เบน พี่อาร์ม พี่อ้อย พี่สันต์  ได้โอนเงินจำนวน 300 บาท ร่วมทำบุญไปแล้วค่ะ
อนุโมทนาสาธุค่ะ

แสดงความคิดเห็น

jiraya-know  ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะครับ  โพสต์เมื่อ 2012-3-28 09:00
tuk  สาธุ..ขออนุโมทนาด้วยค่ะ  โพสต์เมื่อ 2012-3-28 07:42
Kook  ขออนุโมทนาครับ  โพสต์เมื่อ 2012-3-19 00:47
akp07  อนุโมทนาครับ  โพสต์เมื่อ 2012-3-16 13:12
titapoonyo  อนุโมทนาบุญด้วยครับ  โพสต์เมื่อ 2012-3-3 21:37

Rank: 6Rank: 6

โพสต์เมื่อ 2012-3-3 08:32 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
วันนี้ 3 มี.ค.55 อ้อมร่วมทำบุญแล้วนะคะ 100 บาท

แสดงความคิดเห็น

jiraya-know  ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะครับ  โพสต์เมื่อ 2012-3-28 09:01
tuk  สาธุ..ขออนุโมทนาด้วยค่ะ  โพสต์เมื่อ 2012-3-28 07:48
Kook  ขออนุโมทนาครับ  โพสต์เมื่อ 2012-3-19 00:48
akp07  อนุโมทนาครับ  โพสต์เมื่อ 2012-3-16 13:13
kimura76  อนุโมทนาครับ  โพสต์เมื่อ 2012-3-5 20:53

Rank: 5Rank: 5

โพสต์เมื่อ 2012-3-3 14:06 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
วันนี้ เวลาประมาณ 13.26 น. โอนเงิน 200 บาท ร่วมสร้าง รูปเหมือนพระราชพรหมยาน ครับ

แสดงความคิดเห็น

jiraya-know  ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะครับ  โพสต์เมื่อ 2012-3-28 09:01
tuk  สาธุ..ขออนุโมทนาด้วยค่ะ  โพสต์เมื่อ 2012-3-28 07:48
Kook  ขออนุโมทนาครับ  โพสต์เมื่อ 2012-3-19 00:48
akp07  อนุโมทนาครับ  โพสต์เมื่อ 2012-3-16 13:13
Dang88  อนุโมทนาครับ  โพสต์เมื่อ 2012-3-9 17:13

Rank: 5Rank: 5

โพสต์เมื่อ 2012-3-4 01:15 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
สวัสดีครับ ทุกๆๆคน นำเอาบุญมาฝากทุกๆๆคนครับ เมื่อวันที่ 2 ก.พ 2555 ผมได้ทำบุญร่วมหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อฤๅษีองค์ใหญ่ที่สุดในโลก วัดวีระโชติธรรมมาราม 100 บาท ขอให้ทุกๆคนมีความสุขมากๆๆครับ ขอให้ทุกๆๆคนมีจิตที่สะอาด สงบ สว่าง ผ่องใส เบิกบาน  เจอสิ่งดีๆๆตลอดวันตลอดเวลาครับ ขอให้ทุกคนมีจิตเข้าถึงธรรม มีจิตเข้าถึงซึ่งพระนิพพานได้ด้วยเถิด สาธุครับ
บุญใดที่ข้าพเจ้าพึ่งบำเพ็ญมาแล้วทั้งหมดนี้จะมีแก่ข้าพเจ้าเพียงใด บุญกุศลนี้พึ่งทำให้ข้าพเจ้ามีความสุขมากเพียงใด ขอให้ทุกๆๆท่านได้รับเช่นเดียวกันกับข้าพเจ้าด้วยเทอญ  โมทนาแล้วอย่าลืมอธิฐานแผ่บุญแผ่เมตตากันด้วยนะครับ ขอน้อมจิตโมทนาเป็นอย่างสูงกับทุกๆๆท่านด้วยนะครับ สาธุครับ

แสดงความคิดเห็น

jiraya-know  ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะครับ  โพสต์เมื่อ 2012-3-28 09:01
tuk  สาธุ..ขออนุโมทนาด้วยค่ะ  โพสต์เมื่อ 2012-3-28 07:47
titapoonyo  อนุโมทนาบุญด้วยครับ  โพสต์เมื่อ 2012-3-28 00:46
Kook  ขออนุโมทนาครับ  โพสต์เมื่อ 2012-3-19 00:49
akp07  อนุโมทนาครับ  โพสต์เมื่อ 2012-3-16 13:13
อัตตานา โจทยตานัง จงกล่าวโทษโจทย์ความผิดตัวเองไว้เสมอ

Rank: 2

โพสต์เมื่อ 2012-3-6 22:02 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ร่วมทำบุญ 200 บาท อนุโมทนากับทุกท่านด้วยนะครับ

แสดงความคิดเห็น

jiraya-know  ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะครับ  โพสต์เมื่อ 2012-3-28 09:01
tuk  สาธุ..ขออนุโมทาด้วยค่ะ  โพสต์เมื่อ 2012-3-28 07:46
titapoonyo  อนุโมทนาบุญด้วยครับผม  โพสต์เมื่อ 2012-3-28 00:47
Kook  ขออนุโมทนาครับ  โพสต์เมื่อ 2012-3-19 00:49
akp07  อนุโมทนาครับ  โพสต์เมื่อ 2012-3-16 13:13

Rank: 5Rank: 5

โพสต์เมื่อ 2012-3-9 14:54 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย dogbert เมื่อ 2012-3-9 14:55

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย dogbert เมื่อ 2012-3-9 14:54

วันนี้ 9 มี.ค 2555 เวลาประมาณ 14.32 โอนเงิน 300 บาท โครงการสร้างรูปเหมือนพระราชพรหมยาน(หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)ใหญ่ที่สุดในโลก ขอบคุณครับ

แสดงความคิดเห็น

jiraya-know  ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะครับ  โพสต์เมื่อ 2012-3-28 09:02
tuk  สาธุ..ขออนุโมทนาด้วยค่ะ  โพสต์เมื่อ 2012-3-28 07:45
Kook  ขออนุโมทนาครับ  โพสต์เมื่อ 2012-3-19 00:49
akp07  อนุโมทนาครับ  โพสต์เมื่อ 2012-3-16 13:14
chaiwan  อนุโมทนาบุญด้วยครับ  โพสต์เมื่อ 2012-3-16 12:52

Rank: 6Rank: 6

โพสต์เมื่อ 2012-3-16 12:43 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
วันนี้ 16/03/2555 ได้โอนเงินร่วมทำบุญ 100 บาท ครับ

แสดงความคิดเห็น

rehacked  อนุโมทนาด้วยครับผม  โพสต์เมื่อ 2012-3-28 11:35
jiraya-know  ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะครับ  โพสต์เมื่อ 2012-3-28 09:02
tuk  สาธุ..ขออนุโมทนาด้วยค่ะ  โพสต์เมื่อ 2012-3-28 07:45
titapoonyo  อนุโมทนาบุญด้วยครับ  โพสต์เมื่อ 2012-3-28 00:48
squrez  โมทนาครับ  โพสต์เมื่อ 2012-3-19 20:35

Rank: 6Rank: 6

โพสต์เมื่อ 2012-3-28 00:58 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
วันนี้ร่วมทำบุญสร้างรูปเหมือนหลวงพ่อที่ใหญ่ที่สุดในโลก 200 บาทครับ อนุโมทนากับท่านเจ้าอาวาสและทุกๆ ท่านด้วยครับ

แสดงความคิดเห็น

Cokinokung  อนุโมทนาครับ  โพสต์เมื่อ 2012-3-28 20:11
Dang88  อนุโมทนาครับ  โพสต์เมื่อ 2012-3-28 16:25
akp07  อนุโมนาครับ  โพสต์เมื่อ 2012-3-28 14:40
rehacked  อนุโมทนาด้วยครับพี่หมอ  โพสต์เมื่อ 2012-3-28 11:35
chaiwan  อนุโมทนาบุญกับน้องหมอแป๊ะด้วยครับ  โพสต์เมื่อ 2012-3-28 09:16
นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ
คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รูปแบบข้อความล้วน|OurMaNoMaYitTi.com

GMT+7, 2016-5-25 06:15 , Processed in 0.076641 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X1.5

© 2001-2010 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai! Team.